Info QuizZolder
QuizZolder en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg opgezet ter vermaak en algemene educatie van jong en oud. Bij het maken van de quizzen is niet gekeken naar niveaus, leeftijden of achtergronden en kan per onderwerp en per quiz de verhouding moeilijk/makkelijk dan ook variëren.  

Wat kan ik doen als ik een fout in een quiz ontdek?
Zoals eerder gemeld, is QuizZolder met de grootst mogelijke zorg opgezet, maar dat neemt niet weg dat er in een quiz wel eens een fout kan staan in welke vorm dan ook. Indien u een fout tegenkomt in een quiz, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u, zodat wij direct de fout kunnen herstellen. Alléén zo kunnen wij de kwaliteit van de inhoud op QuizZolder waarborgen.
Stuur uw melding naar
info@quizzolder.nl met als onderwerp: Fout in quiz op QuizZolder

In het bericht gaarne de betreffende quizvraag en fout vermelden.

Wat doe ik als ik een antwoord niet weet?
Er bestaan twee mogelijkheden om een quiz te voltooien als u het antwoord op een vraag niet weet:

·         U kunt een gok doen, waarbij de kans groot is dat u het verkeerde antwoord kiest.

·         U kunt via het zoekveld, welke in de ‘header’ van iedere quiz is geplaatst, een zoekopdracht plaatsen om vervolgens het antwoord op het internet te zoeken.

Wanneer worden er nieuwe quizzen aan QuizZolder toegevoegd?
Quizzen zullen met regelmaat worden aangevuld en zullen duidelijk herkenbaar op de site worden weergegeven.

Hoe kan ik in contact komen met QuizZolder?
Als u in contact wilt treden met QuizZolder kunt u dat uitsluitend per post en per e-mail doen via:

QuizZolder
Postbus 160
3450 AD Vleuten
Nederland 

Email:
info@QuizZolder.nl

Waarom staat er reclame op QuizZolder?
Het online zetten en bereikbaar houden van QuizZolder is niet kosteloos. Hiervoor moeten hosting- en opslagkosten worden betaald. Om deze kosten te kunnen dragen is QuizZolder afhankelijk van inkomsten uit advertenties.

Ik wil graag adverteren op QuizZolder!
U wilt graag een uiting van uw organisatie plaatsen op QuizZolder en wilt hierover meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via de eerder genoemde contactgegevens.

Gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van QuizZolder waaronder quizzolder.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren QuizZolder toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van QuizZolder de op en via deze website aangeboden informatie elektronisch, mechanisch of welke manier dan ook op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. QuizZolder heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in géén geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door QuizZolder houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Educatief gebruik
Aanvragen om materialen van QuizZolder te mogen gebruiken als educatief ondersteuningsmiddel kunt u sturen naar de eerder genoemde contactgegevens. In geval van acceptatie dienen te allen tijde de copyrights en andere eigendomsrechten volledig in tact te worden gelaten.

Aanvragen anders dan voor educatief gebruik zullen niet in behandeling worden genomen.

QuizZolder wenst u veel quizplezier toe op deze site.